«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

ΝΑΥΠΛΙΟΣ, Ο ΤΟΥ ΚΛΥΤΟΝΗΟΥ ( μέρος Α')


Γυρνάμε λοιπόν στον Ναύπλιο της Αμυμώνης και του Ποσειδώνα. Αφού έκτισε την επώνυμη του, πόλη του Ναυπλίου, έφερε  Αιγύπτιους να την κατοικήσουν, από εκείνους που είχαν έρθει μαζί με τον Δαναό, τον παππού του, στην Αργολίδα από την Αίγυπτο. Και εδώ υπάρχει κάτι περίεργο όταν γίνεται λόγος για Αιγύπτιους. Και το περίεργο προσδιορίζεται στο γεγονός ότι αφού ο Δαναός ήρθε από την Αίγυπτο με ένα καράβι, μαζί με τις πενήντα κόρες του, που αλήθεια θα μπορούσαν να χωρέσουν και άλλοι επιβάτες; Αυτό αναφέρεται στον Παυσανία (4, 35,2): «… ἦσαν δὲ οἱ Ναυπλιεῖς ἐμοὶ δοκεῖν Αἰγύπτιοι τὰ παλαιότερα, παραγενόμενοι δὲ ὁμοῦ Δαναῷ ναυσὶν ἐς τὴν Ἀργολίδα ὕστερον γενεαῖς τρισὶν ὑπὸ Ναυπλίου τοῦ Ἀμυμώνης κατῳκίσθησαν ἐν Ναυπλίᾳ…» και όπως ξέρουμε ο περιηγητής Παυσανίας στον 2ο μ. Χ. αι. αυτά που κατέγραφε ήταν όσα του διηγούνταν οι κάτοικοι των περιοχών που επισκεπτόταν. Έτσι η αναφορά για Αιγυπτίους μάλλον αφορά τους Αργείους του Δαναού υπηκόους, που πιθανώς να τους αποκαλούσαν έτσι μετά την έλευση του Δαναού και την κατοχή της βασιλείας του Άργους απ’ αυτόν. Άλλωστε πουθενά στην αργολική γη δεν υπάρχουν δείγματα αιγυπτιακής επιρροής κάτι που θα ήταν πολύ φυσιολογικό αν είχαν έρθει μετανάστες μαζί με τον Δαναό.
αφού ο Περσέας έκτισε και περιτείχισε τις Μυκήνες και 
αφού τα τείχη του Ναυπλίου είναι μεταγενέστερα, άρα 
μάλλον κάποιος απόγονος του Ναυπλίου τα έκτισε και 
όχι ο ιδρυτής της Ναύπλιος.

Για τα Κυκλώπεια τείχη διαβάζουμε απ’ το βιβλίο του Μιχ. Λαμπρινίδη, «Ναυπλία»:
«Τα Κυκλώπεια ή Πελασγικά τείχη της Ναυπλίας ων ίχνη παρατηρούνται και νυν εν ταις βάσεσι των σωζομένων ενετικών τειχών της Ακροναυπλίας, φαίνονται μεταγενέστερα των ομογενών τειχών της Τίρυνθος και των Μυκηνών. Τα τείχη της Τίρυνθος εκ μεγίστων αργών λίθων ακατεργάστων, συνηρμολογημένων δια λιθαρίων, είναι προφανώς τα αρχαιότερα. Τα τείχη των Μυκηνών αποτελούνται εκ μεγάλων λίθων ανωμάλου σχήματος λελαξευμένων και συνηρμολογημένων δια λιθαρίων. Ενώ τα τείχη της Ναυπλίας καλλιτέρας τέχνης απετελέσθησαν εκ λίθων πολυγώνων μεν πλήν τμηθέντων κατά τέχνην δια μολυβδίνου ή λιθίνου κανόνος, του καλουμένου Λεσβίου, εις τρόπον ώστε οι αι εκατέρωθεν εξέχουσαι και εισέχουσαι  γωνίαι να αντιστοιχώσι και συναρμολογώνται εντελώς. Του Λεσβίου Κανόνος εγένετο χρήσις και εν ταις άλλαις τοιχοποιίαις, μείζων όμως επί των πολυγώνων λίθων, καθ’ ούς ήν απαραίτητος η ακρίβεια, μη υπαρχούσης τότε εν χρήσει ύλης τινός συνδετικής.»

Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως τα τείχη της Τίρυνθας και των Μυκηνών, είχαν κτιστεί πρώτα και μετά αυτά του Ναυπλίου. Αυτό πιθανώς οδηγεί στο συμπέρασμα (ελπίζω όχι αυθαίρετο) πως αφού ο Περσέας έκτισε και περιτείχισε τις Μυκήνες και αφού τα τείχη του Ναυπλίου είναι μεταγενέστερα, άρα μάλλον κάποιος απόγονος του Ναυπλίου τα έκτισε και όχι ο ιδρυτής της Ναύπλιος. Χρονολογικά αν πάρουμε τα γεγονότα μάλλον ο Ναύβολος πρέπει να ήταν τότε βασιλιάς ή ακόμη και ο Κλυτόνηος αλλά και ο Ναύπλιος του Κλυτονήου είναι πιθανότερο να είναι εκείνος που περιτείχισε την πόλη, αφού αναφέρεται  το όνομα αυτό. Πάντως ο γιός της Αμυμώνης δεν συμπίπτει χρονολογικά με το κτίσιμο των Κυκλώπειων τειχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου