«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Ναύπλιος ο του Κλυτονήου ( μέρος Β')


Ο Ναύπλιος γεννά τον Προίτο για τον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Ο Προίτος τον Λέρνο που φέρεται και ιδρυτής της Λέρνης. Εδώ πάλι έχουμε νέες ανακολουθίες χρονολογικές, αφού αναφέρεται  πως ενώ ήταν βασιλιάς της Λέρνας ο Λέρνος,  ο Ηρακλής κινήθηκε εναντίον του. Μα πως είναι δυνατόν όμως ο Ηρακλής να συμπίπτει χρονολογικά με τον Λέρνο όταν αυτός ήταν σύγχρονος ή κατά 20 – 25 χρόνια μεγαλύτερος της Δανάης; Η οποία Δανάη γεννά τον Περσέα απ’ την γενιά του οποίου γεννιέται ο Ηρακλής; 

Ο Ηρακλής χρονολογικά ταιριάζει με τον Ναύπλιο του Κλυτονήου, ο οποίος μάλιστα είχε λάβει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία

 Ο Περσέας είναι προπάππος του Ηρακλή αφού είναι πατέρας του Ηλεκτρύωνα, παππού του Ηρακλή από την μητέρα του Αλκμήνη η οποία ήταν κόρη του. Ο Ηρακλής χρονολογικά ταιριάζει με τον Ναύπλιο του Κλυτονήου, ο οποίος μάλιστα είχε λάβει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία στην οποία ένας απ’ τους  αργοναύτες ήταν και ο Ηρακλής. Προφανώς λοιπόν κάποιος άλλος ήταν αυτός ο Λέρνος και το πιθανότερο μάλλον να ήταν απόγονος του ιδρυτή της Λέρνης γιού του Προίτου και εγγονός του Ναυπλίου της Αμυμώνης. Ο Λέρνος αυτός γεννά τον Ναύβολο ο οποίος είναι πατέρας του Κλυτονήου και παππούς του Ναυπλίου του Αργοναύτου. Λέγει δε ο Απολλώνιος ο Ρόδιος επ’ αυτού ,( Απολλών. Ροδ.133-138): 


«Τω δ’ έπι δη θείοιο κίεν Δαναοίο γενέθλη,

Ναύπλιος, ή γαρ έην Κλυτονήου Ναυβολιδάο.

Ναύολος αύ Λέρνον, Λέρνον γε μεν ίδμεν έοντα

Προίτου Ναυπλιάδαο. Ποσειδάονι δε κούρη

Πριν ποτ’ Αμυμώνη Δαναϊς τέκεν ευνηθείσα

Ναύπλιο νος περί πάντας εκαίνυτο ναυτιλίησιν».


Αυτόν τον τελευταίο στίχο με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό (περί της ικανότητας του στην ναυτηλία),για τον Ναύπλιο, θα δούμε παρακάτω για ποιόν λόγο τον προσδιόριζε ο συγγραφέας. Άρα λοιπόν έτσι ερχόμαστε γενεαλογικά στον Ναύπλιο τον πατέρα του ήρωα του Τρωικού πολέμου Παλαμήδη, τον εφευρέτη των γραμμάτων, αριθμών, τις περισσότερες  των στρατιωτικών μεθόδων, το παιχνίδι των κύβων, αλλά ακόμη και γνώσεις ιατρικής και αστρονομίας είχε. Θα δούμε όμως εκτενέστερα παρακάτω περί την του Παλαμήδους ευφυΐα.

Ο Ναύπλιος του Κλυτονήου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πενήντα Αργοναύτες όπως τον αναφέρει στους παραπάνω στίχους ο Απολλώνιος ο Ρόδιος. Πέμπτος απόγονος του Ναυπλίου της Αμυμώνης και του Θεού της Θάλασσας. 
 Τώρα όσο αφορά το θέμα της συζύγου του Ναυπλίου, τα πράγματα περιπλέκονται καθότι τρία ονόματα δίνονται χωρίς να υπάρχει καμία σιγουριά περί το ποιάς πραγματικά ήταν η σύζυγός του και μητέρα των Παλαμήδη, Οίακα και Ναυσιμέδοντα.
Έτσι θα δούμε ξεχωριστά ποιες ήταν η  Κλυμένη την κόρη του Κατρέα, η ΦΦιλύρα και η  Ησιόνη.