«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Ναύπλιος ο του Κλυτονήου ( μέρος Β')


Ο Ναύπλιος γεννά τον Προίτο για τον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Ο Προίτος τον Λέρνο που φέρεται και ιδρυτής της Λέρνης. Εδώ πάλι έχουμε νέες ανακολουθίες χρονολογικές, αφού αναφέρεται  πως ενώ ήταν βασιλιάς της Λέρνας ο Λέρνος,  ο Ηρακλής κινήθηκε εναντίον του. Μα πως είναι δυνατόν όμως ο Ηρακλής να συμπίπτει χρονολογικά με τον Λέρνο όταν αυτός ήταν σύγχρονος ή κατά 20 – 25 χρόνια μεγαλύτερος της Δανάης; Η οποία Δανάη γεννά τον Περσέα απ’ την γενιά του οποίου γεννιέται ο Ηρακλής; 

Ο Ηρακλής χρονολογικά ταιριάζει με τον Ναύπλιο του Κλυτονήου, ο οποίος μάλιστα είχε λάβει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία

 Ο Περσέας είναι προπάππος του Ηρακλή αφού είναι πατέρας του Ηλεκτρύωνα, παππού του Ηρακλή από την μητέρα του Αλκμήνη η οποία ήταν κόρη του. Ο Ηρακλής χρονολογικά ταιριάζει με τον Ναύπλιο του Κλυτονήου, ο οποίος μάλιστα είχε λάβει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία στην οποία ένας απ’ τους  αργοναύτες ήταν και ο Ηρακλής. Προφανώς λοιπόν κάποιος άλλος ήταν αυτός ο Λέρνος και το πιθανότερο μάλλον να ήταν απόγονος του ιδρυτή της Λέρνης γιού του Προίτου και εγγονός του Ναυπλίου της Αμυμώνης. Ο Λέρνος αυτός γεννά τον Ναύβολο ο οποίος είναι πατέρας του Κλυτονήου και παππούς του Ναυπλίου του Αργοναύτου. Λέγει δε ο Απολλώνιος ο Ρόδιος επ’ αυτού ,( Απολλών. Ροδ.133-138): 


«Τω δ’ έπι δη θείοιο κίεν Δαναοίο γενέθλη,

Ναύπλιος, ή γαρ έην Κλυτονήου Ναυβολιδάο.

Ναύολος αύ Λέρνον, Λέρνον γε μεν ίδμεν έοντα

Προίτου Ναυπλιάδαο. Ποσειδάονι δε κούρη

Πριν ποτ’ Αμυμώνη Δαναϊς τέκεν ευνηθείσα

Ναύπλιο νος περί πάντας εκαίνυτο ναυτιλίησιν».


Αυτόν τον τελευταίο στίχο με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό (περί της ικανότητας του στην ναυτηλία),για τον Ναύπλιο, θα δούμε παρακάτω για ποιόν λόγο τον προσδιόριζε ο συγγραφέας. Άρα λοιπόν έτσι ερχόμαστε γενεαλογικά στον Ναύπλιο τον πατέρα του ήρωα του Τρωικού πολέμου Παλαμήδη, τον εφευρέτη των γραμμάτων, αριθμών, τις περισσότερες  των στρατιωτικών μεθόδων, το παιχνίδι των κύβων, αλλά ακόμη και γνώσεις ιατρικής και αστρονομίας είχε. Θα δούμε όμως εκτενέστερα παρακάτω περί την του Παλαμήδους ευφυΐα.

Ο Ναύπλιος του Κλυτονήου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πενήντα Αργοναύτες όπως τον αναφέρει στους παραπάνω στίχους ο Απολλώνιος ο Ρόδιος. Πέμπτος απόγονος του Ναυπλίου της Αμυμώνης και του Θεού της Θάλασσας. 
 Τώρα όσο αφορά το θέμα της συζύγου του Ναυπλίου, τα πράγματα περιπλέκονται καθότι τρία ονόματα δίνονται χωρίς να υπάρχει καμία σιγουριά περί το ποιάς πραγματικά ήταν η σύζυγός του και μητέρα των Παλαμήδη, Οίακα και Ναυσιμέδοντα.
Έτσι θα δούμε ξεχωριστά ποιες ήταν η  Κλυμένη την κόρη του Κατρέα, η ΦΦιλύρα και η  Ησιόνη.

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

ΝΑΥΠΛΙΟΣ, Ο ΤΟΥ ΚΛΥΤΟΝΗΟΥ ( μέρος Α')


Γυρνάμε λοιπόν στον Ναύπλιο της Αμυμώνης και του Ποσειδώνα. Αφού έκτισε την επώνυμη του, πόλη του Ναυπλίου, έφερε  Αιγύπτιους να την κατοικήσουν, από εκείνους που είχαν έρθει μαζί με τον Δαναό, τον παππού του, στην Αργολίδα από την Αίγυπτο. Και εδώ υπάρχει κάτι περίεργο όταν γίνεται λόγος για Αιγύπτιους. Και το περίεργο προσδιορίζεται στο γεγονός ότι αφού ο Δαναός ήρθε από την Αίγυπτο με ένα καράβι, μαζί με τις πενήντα κόρες του, που αλήθεια θα μπορούσαν να χωρέσουν και άλλοι επιβάτες; Αυτό αναφέρεται στον Παυσανία (4, 35,2): «… ἦσαν δὲ οἱ Ναυπλιεῖς ἐμοὶ δοκεῖν Αἰγύπτιοι τὰ παλαιότερα, παραγενόμενοι δὲ ὁμοῦ Δαναῷ ναυσὶν ἐς τὴν Ἀργολίδα ὕστερον γενεαῖς τρισὶν ὑπὸ Ναυπλίου τοῦ Ἀμυμώνης κατῳκίσθησαν ἐν Ναυπλίᾳ…» και όπως ξέρουμε ο περιηγητής Παυσανίας στον 2ο μ. Χ. αι. αυτά που κατέγραφε ήταν όσα του διηγούνταν οι κάτοικοι των περιοχών που επισκεπτόταν. Έτσι η αναφορά για Αιγυπτίους μάλλον αφορά τους Αργείους του Δαναού υπηκόους, που πιθανώς να τους αποκαλούσαν έτσι μετά την έλευση του Δαναού και την κατοχή της βασιλείας του Άργους απ’ αυτόν. Άλλωστε πουθενά στην αργολική γη δεν υπάρχουν δείγματα αιγυπτιακής επιρροής κάτι που θα ήταν πολύ φυσιολογικό αν είχαν έρθει μετανάστες μαζί με τον Δαναό.
αφού ο Περσέας έκτισε και περιτείχισε τις Μυκήνες και 
αφού τα τείχη του Ναυπλίου είναι μεταγενέστερα, άρα 
μάλλον κάποιος απόγονος του Ναυπλίου τα έκτισε και 
όχι ο ιδρυτής της Ναύπλιος.

Για τα Κυκλώπεια τείχη διαβάζουμε απ’ το βιβλίο του Μιχ. Λαμπρινίδη, «Ναυπλία»:
«Τα Κυκλώπεια ή Πελασγικά τείχη της Ναυπλίας ων ίχνη παρατηρούνται και νυν εν ταις βάσεσι των σωζομένων ενετικών τειχών της Ακροναυπλίας, φαίνονται μεταγενέστερα των ομογενών τειχών της Τίρυνθος και των Μυκηνών. Τα τείχη της Τίρυνθος εκ μεγίστων αργών λίθων ακατεργάστων, συνηρμολογημένων δια λιθαρίων, είναι προφανώς τα αρχαιότερα. Τα τείχη των Μυκηνών αποτελούνται εκ μεγάλων λίθων ανωμάλου σχήματος λελαξευμένων και συνηρμολογημένων δια λιθαρίων. Ενώ τα τείχη της Ναυπλίας καλλιτέρας τέχνης απετελέσθησαν εκ λίθων πολυγώνων μεν πλήν τμηθέντων κατά τέχνην δια μολυβδίνου ή λιθίνου κανόνος, του καλουμένου Λεσβίου, εις τρόπον ώστε οι αι εκατέρωθεν εξέχουσαι και εισέχουσαι  γωνίαι να αντιστοιχώσι και συναρμολογώνται εντελώς. Του Λεσβίου Κανόνος εγένετο χρήσις και εν ταις άλλαις τοιχοποιίαις, μείζων όμως επί των πολυγώνων λίθων, καθ’ ούς ήν απαραίτητος η ακρίβεια, μη υπαρχούσης τότε εν χρήσει ύλης τινός συνδετικής.»

Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως τα τείχη της Τίρυνθας και των Μυκηνών, είχαν κτιστεί πρώτα και μετά αυτά του Ναυπλίου. Αυτό πιθανώς οδηγεί στο συμπέρασμα (ελπίζω όχι αυθαίρετο) πως αφού ο Περσέας έκτισε και περιτείχισε τις Μυκήνες και αφού τα τείχη του Ναυπλίου είναι μεταγενέστερα, άρα μάλλον κάποιος απόγονος του Ναυπλίου τα έκτισε και όχι ο ιδρυτής της Ναύπλιος. Χρονολογικά αν πάρουμε τα γεγονότα μάλλον ο Ναύβολος πρέπει να ήταν τότε βασιλιάς ή ακόμη και ο Κλυτόνηος αλλά και ο Ναύπλιος του Κλυτονήου είναι πιθανότερο να είναι εκείνος που περιτείχισε την πόλη, αφού αναφέρεται  το όνομα αυτό. Πάντως ο γιός της Αμυμώνης δεν συμπίπτει χρονολογικά με το κτίσιμο των Κυκλώπειων τειχών.