«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΑ ΚΥΚΛΩΠΕΙΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΟΣ,ΚΥΚΛΩΠΕΣ

Η άλλη κατηγορία Κυκλώπων ήταν οι Σικελιώτες και αυτοί ήταν εκατό τον αριθμό, με γνωστότερο τον Πολύφημο, από τον Όμηρο και την σχέση του με τον Οδυσσέα,  όταν αυτός και οι σύντροφοί του βρέθηκαν στο νησί τους. Αυτοί δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με την μεταλλουργία αλλά ήταν ποιμένες και ασεβείς προς τους Θεούς.


Τέλος οι Χειρογάστορες,  οι οποίοι ήταν αρχιτέκτονες  και μηχανικοί και λέγεται πως τα χέρια τους δεν ήταν στην θέση των ώμων αλλά στην κοιλιά εξ’ ου και η ονομασία τους. Αυτοί είναι που παίρνει μαζί του ο Προίτος για να χτίσουν την Τίρυνθα. Ήταν τόσο μεγάλες οι πέτρες που χρησιμοποίησαν στο χτίσιμο του τείχους ώστε και την πιο μικρή από αυτές δεν μπορούσε ένα ζευγάρι μουλάρια να την μετακινήσει. Όταν εγκαταστάθηκαν στην Αργεία Γη,  κατοικούσαν σε σπήλαια κοντά στην Τίρυνθα, όπου είχαν κατασκευάσει και κάποιους λαβύρινθους. Αργότερα τα σπήλαια αυτά τα είπαν Κυκλώπεια.  Όμως εκτός από τα τείχη της Τίρυνθας, τα γνωστά Κυκλώπεια Τείχη, έχτισαν και αυτά του Άργους και των Μυκηνών, αλλά και του Ναυπλίου.

«…τ δ τεχος, δ μόνον τν ρειπίων λείπεται, Κυκλώπων μέν στιν ργον, πεποίηται δ ργν λίθων, μέγεθος χων καστος λίθος ς π' ατν μηδ' ν ρχν κινηθναι τν μικρότατον π ζεύγους μιόνων: λιθία δ νήρμοσται πάλαι, ς μάλιστα ατν καστον ρμονίαν τος μεγάλοις λίθοις εναι…» ( Παυσανίου Κορινθιακά, κεφ. 25, παραγρ. 8)

Ένας από αυτούς τους Κύκλωπες,  ήταν και ο Γέραιστος που πέθανε και τάφηκε στην Αθήνα και στο μνήμα του πάνω οι Αθηναίοι έσφαξαν την κόρη του Υάκινθου αφού ο χρησμός τους υπαγόρευσε έτσι να κάνουν ώστε να σταματήσει ο λοιμός που είχε ενσκήψει από την πολιορκία του Μίνωα κατά των Αθηναίων.