«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΟΣ

Αναφέραμε λοιπόν παραπάνω πως ο Προίτος μετά τον διωγμό του από τον αδερφό του Ακρίσιο, ήρθε στην Λυκία όπου τον φιλοξένησε ο Ιοβάτης βασιλιάς τότε της περιοχής. Φυσικά καθόλου τυχαία δεν πήγε στην Λυκία ο Προίτος αφού και συγγένεια υπάρχει με τους Αργείους αλλά και για τον λόγο ότι απ’ την αρχική ονομασία της,  Γιγαντία,  πρέπει οι κάτοικοί της να ήταν ιδιαίτερα δυνατοί και προφανώς ψηλοί στο ανάστημα κάτι που ο Προίτος υπολόγιζε ως σημαντική βοήθεια για την συνέχεια που αφορούσε τα σχέδιά του για την «εκδίκηση» κατά του αδερφού του Ακρισίου. Εκεί λοιπόν ο Ιοβάτης ή Αμφιάναξ τον δέχτηκε όπως αρμόζει σε βασιλιά και μάλιστα του έδωσε ως σύζυγό, την κόρη του Άντεια ή Σθενέβοια. 

«…ὁ  {Προίτος} δ κεν ες Λυκίαν πρς οβάτην, ς δέ τινές φασι, πρς μφιάνακτα· κα γαμε τν τούτου θυγατέρα, ς μν μηρος, ντειαν, ς δ ο τραγικοί, Σθενέβοιαν…» (Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, Βιβλίο Β΄, κεφ.2, παραγρ.1)

 Με τον καιρό ο Προίτος απέκτησε αρκετή δύναμη και με στρατό που πήρε από τον πεθερό του εκστράτευσε κατά του Ακρισίου. Βεβαίως ο βασιλιάς του Άργους δεν θέλησε να μπει στην διαδικασία μιας αναμέτρησης ίσως γιατί διαφαινόταν η ήττα του, αλλά και γιατί μπορούσε και τον θρόνο του να κρατήσει και τον αδερφό του να ικανοποιήσει. Έτσι υποχωρεί και του δίνει την Τίρυνθα περιορίζοντας κατά κάποιο τρόπο το βασίλειό του στην περιοχή περί του Άργους. Και ο Προίτος πλέον βασιλιάς της Τίρυνθας ξεκινά την περιτείχιση της επικράτειάς του. Για τον λόγο αυτό λοιπόν φέρνει από την Λυκία τους Κύκλωπες. Οι Κύκλωπες ήταν παιδιά του Ουρανού και της Γής ή του Ποσειδώνα και ήταν τρία γένη απ’ αυτούς.

Οι Ουρανίωνες που φανερώνει πως ήταν γιοί του Ουρανού ( Βρόντης, Στερόπης, Άργης) και ήταν αυτοί που ο Ουρανός τους έριξε στα Τάρταρα και τους ελευθέρωσαν οι Τιτάνες. «…τεκνο Γ Κύκλωπας, ργην Στερόπην Βρόντην, ν καστος εχεν να φθαλμν π το μετώπου. λλ τούτους μν Ορανς δήσας ες Τάρταρον ρριψε…» (Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, Βιβλίο Α΄, κεφ.1, παραγρ.2)

Αλλά στην συνέχεια ο Κρόνος πάλι τους φυλάκισε και έβαλε την Κάμπη να τους φυλάει. Είχαν ένα μάτι κυκλικό εξ’ ού και η ονομασία τους (Κύκλος+ ώψ) και ήταν ισόθεοι αλλά και έμπειροι μηχανικοί και τεχνίτες. Όταν κατά την Τιτανομαχία οι Θεοί δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους Τιτάνες πήραν χρησμό από την Γή πως έπρεπε να έχουν την βοήθεια των Κυκλώπων για να νικήσουν στον αγώνα αυτό. Έτσι ο Ζεύς σκοτώνει την Κάμπη και ελευθερώνει τους Κύκλωπες με την βοήθεια των οποίων βγαίνει νικητής από την μάχη κατά των Τιτάνων. Τότε ήταν που οι Κύκλωπες έδωσαν τα περίφημα όπλα στους Θεούς δηλαδή την αστραπή, την βροντή και τον κεραυνό  στον Δία, την τρίαινα στον Ποσειδώνα, στον δε Πλούτωνα την περικεφαλαία ή κυνέη όπως την ονόμαζαν και ήταν αυτή ένα κάλυμμα της κεφαλής που είχε την ιδιότητα σ’ εκείνον που την φορά να γίνεται αόρατος. Είναι αυτή που φόρεσε ο Περσέας όταν πήγε να σκοτώσει την μέδουσα.

«... δ τν φρουροσαν ατν τ δεσμ Κάμπην ποκτείνας λυσε. κα Κύκλωπες τότε Δι μν διδόασι βροντν κα στραπν κα κεραυνόν, Πλούτωνι δ κυνέην, Ποσειδνι δ τρίαιναν…»(Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, Βιβλίο Α΄, κεφ.2, παραγρ.1)