«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ

 Οι Επίγονοι που αναφέρονται στην Προϊστορία ήταν : ο βασιλιάς του Άργους Αιγιαλέας γιός του Άδραστου από το βασίλειο του Βίαντα , που ήταν ο μόνος που επέζησε από την εκστρατεία την γνωστή Επτά επί Θήβας, ο διεκδικητής του θρόνου των Θηβών Θέρσανδρος, γιός του Πολυνείκη, ο βασιλιάς της Καλυδώνας και μεγάλος ήρωας του Τρωικού πολέμου Διομήδης, γιός του Τυδέως, ο βασιλιάς των Μυκηνών Σθένελος, γιός του Καπανέα, ο βασιλιάς της Αρκαδίας Πρόμαχος, γιός του Παρθενοπαίου, ο Αργείος ήρωας και αργοναύτης Ευρύαλος, γιός του Μικηστέα και δυο γιοί του Αργείου μάντη Αμφιαράου ( από την γενιά του Μελάμποδος) Αλκμέων και Αμφίλοχος.

Αυτοί δέκα χρόνια μετά την ατυχή εκστρατεία των γονιών τους εκτός από τον Ευρύαλο, εκστρατεύουν ξανά εναντίον των Θηβών , προκειμένου να εκδικηθούν την ήττα και τον θάνατο των γονιών τους. Είχαν βεβαίως και την βοήθεια των Κορινθίων, Μεγαρέων, Μεσσηνίων και Αρκάδων.
Σε αυτή την εκστρατεία τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει με την άσχημη αυτή μνήμη και φυσικά τον χαμό των γονιών τους είχαν αναπτύξει ένα μένος που πραγματικά δεν άφηνε άλλα περιθώρια πέρα αυτών της Νίκης-Εκδίκησης!!! Όντως καμιά αντίσταση δεν τους έφερε ούτε η αμυντική γραμμή των Θηβαίων ούτε καν και αυτά τα περιβόητα τείχη της Καδμείας. Έτσι αντιλαμβανόμενοι την επικείμενη ήττα τους οι Θηβαίοι αλλά και μετά από την συμβουλή που τους έδωσε ο Μάντης Τειρεσίας αναγκάσθηκαν και τους παρέδωσαν την πόλη. Ο Θηβαίος αρχηγός Λαοδάμαντας γιός του Ετεοκλή μαζί με τους στρατιώτες του τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους κατέφυγαν στην Ιλλυρία. Ενώ οι νικητές επίγονοι μπήκαν στην πόλη και αναγόρευσαν βασιλιά τον γιό του Πολυνείκη και εγγονό του Οιδίποδα Θέρσανδρο.
Μετά από τον Σθένελο την βασιλεία αναλαμβάνει ο γιός του Κυλάβαρις και επί των ημερών του το Άργος ενώνεται και πάλι σε ένα Βασίλειο. Αλλά γι’ αυτό θα αναφερθούμε λίγο πιο κάτω.