«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».


Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝΓια να βρούμε την αρχή της Επιδαύριας γης, πρέπει να ανατρέξουμε στην γενιά του Ινάχου, του πρώτου βασιλιά του Άργους και στον γιό του Φορωνέα. Γιατί από την κόρη του Φορωνέα, Νιόβη και τον πατέρα ανδρών τε Θεών, Δία, γεννιέται ο Άργος που με την Ευάδνη , κόρη του Στρυμόνα γεννούν  τέσσερα αγόρια, μεταξύ των οποίων και τον Επίδαυρο. ( Απολλοδ. Βιβλι. Βιβλ. Β’ κεφ. 1,παρ. 2).
Ο Επίδαυρος λοιπόν είναι εκείνος που έδωσε το όνομά του στην χώρα της Επιδαύριας. Αλλά αυτός που τελικώς την έκανε μια περιοχή με αέναη ιστορική αναφορά, είναι σαφώς ο Ασκληπιός. Ο γιός του Θεού Απόλλωνα, ο Θεός της Ιατρικής επιστήμης.  

 « Ώ, μέγα χάρμα βροτοίς βλαστών Ασκληπιέ πάσιν,
ον Φλεγυηίς έτικτεν ειμί φιλότητι μιγείσα
Ιμερόεσσα Κορωνίς ενι Κραναή Επιδαύρω»

Η εμπνευσμένη από το στόμα της Πυθίας απάντηση προς τον Αρκάδα Απολλοφάνη, αποτέλεσε σφραγίδα στην καταγωγή του Ασκληπιού, αφού πολλοί ήσαν εκείνοι οι οποίοι την  αμφισβήτησαν, όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά για να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους τον Μέγα Ασκληπιό!!!
Μια ακόμη απόδειξη της καταγωγής του Ασκληπιού από την πόλη της Επιδαύρου, διαβάζουμε στον Παυσανία όπου λέγει επ’ ακριβώς:

«…μαρτυρεῖ δέ μοι καί τόδε  ἐν Ἐπιδαύρῳ τόν θεόν γενέσθαι, τά γάρ Ἀσκληπιεῖα εὑρίσκω < ὂντα>  τά ἐπιφανέστατα ἐξ Ἐπιδαύρου. Τούτο μέν γάρ Ἀθηναῖοι, τῆς τελετῆς λέγοντες Ἀσκληπιῷ μεταδοῦναι, τήν ἡμέραν ταύτην Ἐπιδαυρία ὀνομάζουσι καί θεόν ἀπ’ ἐκείνου φασίν Ἀσκληπιόν σφισι νομισθῆναι. Τοῦτο δέ Ἀρισταίχμου, τό συμβάν σπάσμα θηρεύοντί οἱ περί τόν Πίνδασον ἰαθείς ἐν τῇ Ἐπιδαυρίᾳ, τόν θεόν ἐπηγάγετο ἐς Πέργαμον…» ( Παυσανίας, Κορινθιακά 26, 8 ). 

Δηλαδή: άλλη μια απόδειξη, λέγει ο Παυσανίας, ότι ο Θεός γεννήθηκε στην Επίδαυρο είναι το εξής. Τα πιο φημισμένα Ασκληπιεία βρίσκω ότι έχουν ρίζες στην Επίδαυρο. Οι Αθηναίοι, που λένε ότι μύησαν τον Ασκληπιό στα μυστήρια, ονομάζουν αυτή την ημέρα Επιδαύρια και λένε πως από αυτό λάτρεψαν τον Ασκληπιό ως Θεό. Ο Αρχίας επίσης, ο γιός του Αρισταίχμου μετά από τον τραυματισμό του καθώς κυνηγούσε στην Πίνδασο και αφού θεραπεύτηκε στην Επίδαυρο, εισήγαγε την λατρεία του θεού στην Πέργαμο. 

Ο Ασκληπιός είναι ο επί της Γαίας πρώτος Ιατρός. Παιδί ων του Θεού και της ιατρικής τέχνης, του Απόλλωνος, ήταν φυσικό να καταστήσει εαυτόν τον ονομαστότερο όλων. Καθότι αναφέρονται τρείς με το όνομα Ασκληπιός, αλλά ο μόνος που «κατακτά» την ιστορία της ιατρικής είναι ο γιός του Απόλλωνα. 

«…Οι δε Έλληνες αναφέρουσι τρείς επισήμους ιατρούς. Και τον λέγουσιν υιόν του Απόλλωνος και της Κορωνίδος θυγατρός του Φλεγύου ή του Απόλλωνος και της Αρσινόης θυγατρός του Λευκίππου. Ο δε δεύτερος ήταν υιός του Ερμού, και ο τρίτος τινός Αρσίππου καλουμένου. Τούτων δε πάντων την ιστορίαν αναφέρουσιν, εις τον πρώτον μόνον…» ( Ωγυγία, Αθ. Σταγειρίτου μέρος Ε’, Βιβλ. Γ’ κεφ. Θ’ , Περί Ιατρών).